Jak zamówić

 

Składanie zamówień

  1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.adhaus.pl. lub przesłane na maila biuro@adhaus.pl.
  2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
  3. Zamówienia mogą składać klienci prowadzący działalność gospodarczą.
  4. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Platformy B2B, za wyjątkiem okresów przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołanych problemami technicznymi lub innymi uzasadnionymi okolicznościami.
  5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA ZAPYTANIA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej.
  6. Przed wysłaniem „KOSZYKA ZAPYTANIA” do sprzedawcy , zamawiający wypełnia informacje tj nazwę firmy, imię i nazwisko,telefon oraz maila wraz z zaznaczeniem czy jest to zamówienie towaru czy prośba o wycenę.
  7. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
  8. Poprzez wysłanie”KOSZYKA ZAPYTANIA”Kupujący składa Sprzedającemu w formie elektronicznej zamówienie lub prośbę o wycenę wraz z określeniem asortymentu towaru i jego ilości oraz ewentualnego rodzaju znakowania.
  9. Po złożeniu zamówienia lub prośby o wycenę, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia lub wyceny.
  10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionych Towarów.
  11. W wypadku pozytywnej weryfikacji dostępności zamówionych Towarów, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
  12. W przypadku gdy w toku weryfikacji dostępności Towarów realizacja zamówienia Klienta okaże się niemożliwa ze względu na ich niedostępność lub gdy realizacja nie będzie możliwa w terminie deklarowanym przez Sprzedawcę przy składaniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
  13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

d) Modyfikację zamówienia w sposób ustalony przez Klienta i Sprzedawcę.

 14.Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.

15.Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na           adres   biuro@adhaus.pl pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już oznakowany, spakowany lub wysłany.

16.Nie ma możliwości anulowania zamówienia na towar, który został już oznakowany.

17.Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany adres pocztowy lub mailowy w przypadku faktur elektronicznych.

 


Kategorie